Vår sekretesspolicy

Personlig Information

När du ansöker om eller bibehåller ett live eller demo-konto med ZuluTrade, samlar vi in personlig information om dig i affärssyfte, såsom utvärderar dina finansiella behov, bearbetar dina förfrågningar och transaktioner, informerar dig om produkter och tjänster som kan vara av ditt intresse, och tillhandahålla kundservice. Denna information kan innehålla:

  • Ansöknings Information - uppgifter du lämnar till oss på ansökningar och andra formulär, t.ex. ditt namn, adress, födelsedatum, personnummer, yrke, tillgångar och inkomster.
  • Transaktion Information - Information om dina transaktioner med oss och våra affiliates samt information om vår kommunikation med dig. Exempel på ditt kontos saldo, handelsverksamhet, dina frågor och våra svar.
  • Verifierings Information - Information som krävs för att verifiera din identitet såsom pass eller körkort. Hit hör även bakgrundsinformation om du vi får från offentliga register eller från andra enheter som inte hör till ZuluTrade. USA Patriot Act tvingar oss att samla in information och vidta nödvändiga åtgärder för att verifiera din identitet.

Om Cookies

Cookies är små filer som innehåller information som en webbplats använder för att spåra dess besökare. ZuluTrade kan installera ZuluTrade cookies på din dator, så att vi kan veta vilka annonser och kampanjer som driver trafik till vår webbplats. ZuluTrade eller något av dess divisioner kan använda cookies i samband med ZuluTrade s produkter och tjänster och för att spåra dina aktiviteter på våra webbplatser. Sådan information som vi samlar in och delar ska vara anonym och inte personlig.

Säkerhets Teknik

ZuluTrade använder Secure Socket Layer (SSL) teknologi för att skydda viss information som du skickar. Denna typ av teknik skyddar dig från att få din information hörd eller sedd av någon annan än ZuluTrade när den skickas till oss. Vi arbetar hårt för att våra webbplatser ska vara säkra och att de uppfyller branschens normer. Vi använder även andra skyddsåtgärder såsom brandväggar, system för autentisering (t.ex. lösenord och personliga identifikationsnummer) och tillgång kontrollmekanismer för att kontrollera obehörig åtkomst till system och data.

Dela information med våra Affiliates

Vi kan dela personlig information som beskrivs ovan med våra affiliates i affärssyfte, såsom service till kundkonton och informera kunder om nya produkter och tjänster, och det är tillåtet enligt lag. Våra affiliates kan vara företag som kontrolleras eller ägs av oss såväl företag som har en ägarandel i företaget. Den information vi delar med affiliater kan innefatta alla de uppgifter som anges ovan, t.ex. ditt namn, adress och kontouppgifter. Våra affiliates behåller din information i samma utsträckning som ZuluTrade har i enlighet med denna policy.

Dela infromation med Tredje part

ZuluTrade avslöjar inte din personliga information till tredje part, förutom vad som beskrivs i denna policy. Utlämnanden av Tredje Part får omfatta utbyte av sådan information med icke-anslutna företag som utför stödtjänster för ditt konto eller underlättar dina transaktioner med ZuluTrade, inklusive de som erbjuder professionell, juridisk eller bokförings rådgivning till ZuluTrade. Icke-anslutna företag som hjälper ZuluTrade för att tillhandahålla tjänster som du är skyldig att upprätthålla sekretessen för sådana uppgifter i den mån att de får använda dina personuppgifter endast i samband med tillhandahållande av sådana tjänster och endast för de syften somZuluTrade dikterar. Vi kan också uppge dina personliga uppgifter till tredje part för att uppfylla dina instruktioner eller i enlighet med ditt uttryckliga medgivande. Vi vill att du ska veta att ZuluTrade kommer inte att sälja dina personuppgifter.

Reglerande Information

Under vissa omständigheter kan ZuluTrade lämna ut dina personuppgifter till tredje part som är tillåtet, eller att följa, tillämpliga lagar och förordningar. Till exempel kan vi avslöja personlig information för att samarbeta med tillsynsmyndigheterna och brottsbekämpande myndigheter för att följa förelägganden eller andra förfrågningar tjänstemannen, och det behövs för att skydda våra rättigheter eller egendom. Förutom vad som beskrivs i denna integritetspolicy, kommer vi inte använda dina personuppgifter för andra ändamål om vi inte beskriver hur sådan information kommer att användas vid den tid du lämna ut det till oss eller vi fått ditt tillstånd.

Opt Out

Du behöver inte leverera någon av den personliga informationen som vi begär. Men att inte göra detta kan resultera i att vi inte kan öppna eller behålla ditt konto eller att tillhandahålla tjänster till dig. Medan vi gör allt för att säkerställa att all information vi har om dig är korrekt, fullständig och aktuell, du kan hjälpa oss betydligt i detta avseende genom att omgående meddela oss om det sker några förändringar av din personliga information. Om du inte vill att dina personuppgifter lämnas ut till utomstående som beskrivs i denna policy, vänligen kontakta oss via e-mail.