Senast uppdaterad

Undvik Hedging

Att undvika Hedging är den standard och rekommenderade inställningen för ZuluTrade Mäklar konton som inte stöder standard biljett-baserad ZuluTrade handel.

I biljett baserat handelssystem är sambandet mellan orderingång och befintliga öppna positioner utfört med hjälp av särskilda order-biljetter, i motsats till icke-biljett baserat system där ordrar som utförs förknippas med instrumentet. Trots skillnaden mellan de två lägena, stöder ZuluTrade utförandet av en order på ett sätt som den totala prestandan och PnL kommer att vara samma oberoende av handelsläge.

Med det här alternativet aktiverat, kommer ZuluTrade välja bort alla inkommande ordrar som skulle orsaka hedge på befintliga marknadspositioner och behålla kontots handelstatus i en mer omfattande och rak fram status, som rekommenderas för mindre avancerade användare. Om du väljer att stänga av den, bör du vara medveten om att följande fall kan inträffa:

Fall 1 - Otillräckligt med tillgängligt marginal för att hantera ditt konto

Varje åtgärd som utförs i ditt konto är en order. I ett icke biljett-baserat system, då användaren försöker avsluta en öppen position, kommer ZuluTrade utföra en order i samma storlek men i motsatt riktning. På grund av att ordrarna kräver en marginal för att kunna utföras av din mäklare bör du vara mycket noga med att ha tillräckliga marginaler på kontot hela tiden, så att alla beställningar (köpa, sälja eller stänga) kan utföras.

Genom att välja Undvik Hedging alternativet behöver du inte ytterligare marginal för att utföra ordrar för de avslutande affärer till ZuluTrade.

Fall 2 - Motstridiga strategier

ZuluTrade Signal är ett biljett-baserat handelssystem. Så om du låter ditt konto att ta emot beställningar av motsatt riktning för samma valutapar bör du vara medveten om att motstridiga strategier kan påverka ditt konto eftersom signaler från samma eller olika signal providers kan motverka varandra.

Genom att välja Undvik Hedging alternativet kommer handeln som orsakat Hedging att undvikas och det blir lättare att jämföra din handel status mellan ZuluTrade och ditt mäklarkonto.

Fall 3 - Olika representationer mellan din handel status på ZuluTrade och hos din mäklare

Om du har en öppen handel på ditt konto och du sedan får en order avi samma Lot storlek men i motsatt riktning, kommer den handeln att översättas som en avslutande order i ditt mäklare konto men båda affärerna kommer att visas som öppna på ditt ZuluTrade konto. Så även om genomförandet av handeln för dessa transaktioner kommer att vara identiska, kommer representationen skilja sig mellan ditt mäklar och ZuluTrade konto.

Genom att välja Undvik Hedging alternativet kommer handeln som orsakat Hedging att undvikas och det blir lättare att jämföra din handel status mellan ZuluTrade och ditt mäklarkonto.