Forex Capital Protection - ZuluGuard™

Hur Kapitalskydd fungerar

ZuluGuard™ är ett mycket avancerat skyddssystem som spårar mönster av oönskat beteende från de handlare du följer och låter dig välja vilka åtgärder du vill vidta för att skydda ditt investerade kapital.

Ett exempel av oönskat beteende är när handlarens prestanda försämras och det påverkar PnL på ditt konto.

Av den anledningen kommer ZuluGuard™ ständigt övervaka utförandet av handeln och erbjuder ett bakre skydd av dina tillgångar genom att säkra vinster och minimera förluster till det belopp du har satt på ditt kontos basvaluta.

Så när förlusterna överskrider ditt fördefinierat värde, kommer ZuluGuard™ kliva in och skydda ditt konto. Observera att ZuluGuard™ övervakar realiserade och orealiserade avslut, så öppen handel beaktas. Detta innebär att handlaren kan vara lönsamt övergripande och ZuluGuard™ kan vidta åtgärder när vinsten reduceras! *

Ett Exempel

Ett detaljerat exempel finns bifogat nedan, förutsatt att du har satt Kapitalskyddet på $1000 och bara har en handel öppen i taget.

Trade # Max DD($) under öppen handel Slut PnL ($) av handeln Uträknad PnL ($) av handlare i ditt konto ZuluGuard™ Kapitalskydd Värsta-fall (slutliga) PnL från denna handlare om ZuluGuard™ vidtar åtgärder!1
0 n/a n/a n/a 1000 - 1000
1 -500 -500 -500 1000 -1000
2 -100 1900 1400 1000 400
3 -400 1300 2700 1000 1700
4 -700 -7002 2000 1000 1700
5 -300 -3003 1700 1000 1700

Eftersom handel #5 har en förlust på - $1000 (- $700 från slutet på PnL för handel #4 och - $300 på öppna positioner på handel #5) din Kapital Skyddsnivå på $1000 har uppnåtts, och ZuluGuard™ kommer att vidta åtgärder!

Så den slutliga PnL du kommer få från denna handlare är den före detta Värsta-Fall PnL på $1700

Noteringar

  1. Värsta-Falls (Slutliga) PnL representerar det slutliga penningbeloppet (PnL) ditt konto blir kvar med från denna Handlare, förutsatt att ZuluGuard™ kommer att vidta åtgärder i framtiden
  2. Om du kombinerar slutet PnL på handel #1 och #4, överstiger det tröskelvärdet av Kapitalskyddet på 1000. Men eftersom vinsten mellan denna handel har realiserats, har inte förluster från denna Handlare vid denna tidpunkt överstigit 1000
  3. Förutsatt att du har valt ZuluGuard™ åtgärd "Stäng alla av handlarens affärer"

Så ZuluGuard™ kommer upptäcka när Handlarens prestanda försämrats och vid den punkt då förlusterna når ditt förutbestämda summa, kommer inställningen att vidta åtgärder för att skydda ditt konto från att få ytterligare förluster.

Ändrar ditt Kapitalskydd

Vänligen tänk på att ZuluGuard™ beaktar handlarens prestanda från det ögonblick du aktivera Kapitalskyddet och framåt. Du kan justera mängden kapitalskydd enligt dina krav, och möjliggöra större eller mindre kapital exponering från varje handlare, beroende på hur du utvärderar deras prestanda.

Att sätta värdet till 0 inaktiverar inställningen.

* Viktigt Varning: I flyktiga, eller snabbrörliga marknadsförutsättningar kommer ZuluGuard stängningssignaler fyllas till rådande marknadspris, vilka kan skilja avsevärt från det önskade priset. Detta kan det leda till betydande förluster, eftersom ZuluGuard inte alltid garanterar det önskade skyddet.