Senast uppdaterad

En lyckad intervention i varje fall är inte möjligt på grund av faktorer som står utanför ZuluTrades räckhåll. Men mede inställningen att ständigt förbättra användarupplevelsen och utjämning av handel prestanda, har ZuluTrade lagt till Övervaka Mitt konto-funktionen.

Denna funktion vidtar åtgärder i följande fall

Fall 1 - Signal Providerns Avslutniningssignal misslyckades att stänga din handel i ditt Konto

 1. En handel är öppen på ditt konto och på Signal Providerns konto
 2. Signal Provider skickar framgångsrikt Stängings Signalen
 3. Stängningssignalen misslyckades med att stänga handeln på ditt konto
 4. Hantera Mitt Konto försöker avsluta handeln

Resonemang för avslutandet av handeln

Eftersom din Signal Provider har beslutat att stänga handeln, kommer ZuluTrade att försöka stänga handeln samtidigt med Providern för att skydda ditt konto och eftersom detta kommer att ge samma resultat med minimalt slippage.

Vanliga orsaker

Tekniskt Error, Anslutningsproblem

Fall 2 - Handel avslutades inte av Stopp/Gräns hit eftersom Stopp/Gräns var satt på 0 i ditt Konto

 1. En handel är öppen på ditt konto och på Signal Providerns konto
 2. En handel avslutade hos din Signal Providers konto genom Stopp/Gräns Träff
 3. En handel är öppen på ditt konto eftersom det inte fanns någon Stopp/Gräns eller Stopp/Gräns var satt vid noll
 4. Hantera Mitt Konto försöker avsluta handeln

Resonemang för avslutandet av handeln

Om Signal Providern hade satt ett Stopp/Gräns för en handel och handeln avslutades med Stopp/Gräns Träff medan det inte fanns någon Stopp/Gräns fastställt till på ditt konto, kan detta tyda på ett tekniskt fel eller anslutning problem. Så för att skydda ditt konto kommer ZuluTrade försöker stänga handeln samtidigt med Providern eftersom detta kommer att ge er samma resultat med minimalt slippage.

Vanliga orsaker

Tekniskt Error, Anslutningsproblem

Fall 3 - Handel avslutades inte av Stopp/Gräns hit även fast värderna var samma i ditt Konto som i Signal Providerns

 1. En handel är öppen på ditt konto och på Signal Providerns konto
 2. En handel avslutade hos din Signal Providers konto genom Stopp/Gräns Träff
 3. En handel är öppen på ditt konto trots att du har samma Stopp/Gränsvärden som Signal Providern
 4. Hantera Mitt Konto försöker avsluta handeln

Resonemang för avslutandet av handeln

Om handeln avslutades av Signal Providern med Stopp/Gräns, men inte på ditt konto trots att Stopp/Gräns är densamma, då kommer ZuluTrade försöker stänga handeln samtidigt med Providern eftersom detta resulterar i att ni får samma resultat med minimalt slippage.

Vanliga orsaker

Annorlunda priser som angavs av din mäklare och Signal Providerns mäklare - så Stopp/Gräns nådde ett konto men inte det andra

Fall 4 - Stop / Gräns uppdateringen avvisades av din mäklare på grund av närhet till Marknadspriset.

 1. En handel är öppen på ditt konto och på Signal Providerns konto
 2. Signal Provider uppdaterar framgångsrikt Stopp/Gränsvärderna
 3. Din Mäklare avvisar en uppdatering på grund av närheten till aktuell marknadskurs
 4. Hantera Mitt Konto försöker avsluta handeln

Resonemang för avslutandet av handeln

Eftersom handelns Stopp/Gränsvärde uppdaterades av Signal Provider men avvisades av din mäklare kommer ZuluTrade försöker stänga handeln, förutsatt att din mäklare för nuvarande är inom 10 pips från den förkastade Stopp/Gränsuppdateringen, eftersom detta kommer att ge samma resultat med minimalt slippage som om du avslutat handeln med Stopp/Gräns ​​Träff.

Vanliga orsaker

i Närhet till den marknads kurs som tillhandahålls av din Mäklare

Fall 5 - Signal Providern avslutade en Avvaktande Order som redan har öppnats i ditt Konto

 1. Avvaktande Ordern är lagd på ditt konto från Signal Providern
 2. Avvaktande Ordrar öppnas på marknaden på ditt konto men inte på Signal Providerns Konto
 3. Signal Provider bestämmer sig för att avsluta Avvaktande Ordern på sitt konto
 4. Hantera Mitt Konto försöker avsluta handeln

Resonemang för avslutandet av handeln

Om signalen Provider stänger en Avvaktande Order, kommer han inte att ha någon kontroll över den Order som nu utförs som en handel på ditt konto. Av denna anledning kommer ZuluTrade att försöka stänga handeln så att inte den lämnas utsatt på marknaden, okontrollerad av Signal Providern.

Vanliga orsaker

Olika Mäklar Priser

Fall 6 - Avvaktande order har öppnats och stängts i Signal Providerns Konto men öppnades inte på Marknadspris i ditt Konto

 1. Avvaktande Ordern är lagd på ditt konto från Signal Providern
 2. Avvaktande Ordern öppnades på marknadspris i Signal providerns Konto men inte i ditt Konto
 3. Handel avslutas på din Signal Providers konto av Stopp/Gräns hit
 4. Ordern är fortfarande avvaktande i ditt konto
 5. Övervaka mitt konto avslutar den avvaktande ordern

Resonemang för att avbryta avvaktande order

Om Signal Providerns Avvaktande Order öppnas på marknadspris och sedan stänger på grund av att Stopp/Gräns hit kommer Signal Providern inte ha kontroll över den Avvaktande Ordern på ditt Konto. Av denna anledning kommer ZuluTrade försöka avbryta den Avvaktande Ordern för att undvika att ha den öppnas till marknadsvärde, exponerad och okontrollerat av Signal Providern.

Vanliga orsaker

Olika Mäklar Priser