ZuluGuard™ Detaljer

Innehåll

Senast uppdaterad 23-apr-2014

Vad är ZuluGuard™?

Det är enkelt - ZuluGuard™ är ditt skyddsnät när du handlar i ZuluTrade!

Det finns där för att skydda ditt Saldo genom att alltid sköta ditt konto, säkra vinster och minimera potientiella förluster! *

Varför behöver jag ett skyddsnät?

Även om de flesta Handlare vanligtvis har konsekventa och lönsamma strategier, kan även de bästa då och då göra fel! I fall det händer, vill vi att du ska kunna få dina realiserade vinster och minimera eventuella förluster - och ZuluGuard™ erbjuder dig just det.

ZuluGuard™ kommer automatiskt att övervaka ditt konto och resultater för varje Handlare åt dig, varje sekund, även när du inte är online! Om ZuluGuard™ upptäcker några väsentliga förändringar hos en Handlares handel, kommer den att gå in och skydda ditt konto.

Allt du behöver göra är att ställa in din egen risktilldelning, de exakta parametrarna för hur mycket exponering du vill tillåta på ditt konto före ZuluGuard™ vidtar åtgärder!

Hur fungerar ZuluGuard™?

ZuluGuard™ övervakar tre olika handelsaspekter hos en Handlare i ditt konto, på nivåer som du ställer in!

 1. Kapitalskydd

  Ange bara för ZuluGuard™ hur mycket du har råd att förlora från en Handlare - när detta belopp uppnåtts sätter ZuluGuard™ i gång!

  T ex, om du ställer Kapitalskydd till $500 och om Handlaren förlorar $500 på ditt konto, kommer ZuluGuard™ att aktiveras. Obs! Det kan uppstå förluster även hos Handlare som är lönsamma generellt. Så i samma exempel om Handlaren har stängda affärer med en PnL på $2000 i ditt konto och hans nästa handel har en flytande förlust på -$500, då kommer ZuluGuard™ att aktiveras, och säkra vinsten på $1500! Så ditt Saldo är alltid övervakat och skyddat!

  • ZuluGuard Ta Vinst

   Berätta helt enkelt för ZuluGuard det belopp du vill säkra! När denna vinstnivå uppnås, kommer ZuluGuard™ att utlösas!

   Till exempel: Du ställer ZuluGuard kapitalskydd på $1500 och vill Ta Vinst vid $800. Om Tradaren har en total Pnl (totalt Pnl = realiserade + flytande) som når ditt Ta Vinst värde kommer ZuluGuard att träda in, stänga alla trades och inaktivera tradaren, och därmed säkra din vinst på $800. Obs: Du kommer att kunna återaktivera Tradaren när som helst genom att återställa ZuluGuard på ditt konto.

  • Kapitalskydd Meddelande

   Få Meddelande när ditt spenderade kapital (Realiserad plus flytande PNL) når en viss procentandel av det kapitalskyddade beloppet som du har ställt in för denna handlare.

   Exempel: Du ställer in ZuluGuard kapitalskydd på $1500 och inställningen för meddelande på 50%. Om det spenderade kapitalet för trejdaren når 50% (- $ 750) av det kapitalskyddade beloppet som du har ställt in ($ 1500), kommer du att få ett e-post som påminner dig att noga övervaka ditt konto och ZuluGuard inställningarna för denna tradare.

  Du kan läsa mer om kapitalskydd här.

 2. Enskilt handelsskydd

  Ange bara för ZuluGuard™ den lägsta punkten du tillåter varje handel att nå - när en handel av denne Handlare når denna tröskel i ditt konto sätter ZuluGuard™ igång!

  T ex, om du sätter Singel Handelsskydd till 200 pips, kommer ZuluGuard™ att aktiveras i fall en handel av denna Handlare sjunker med -200.

 3. Maximalt öppen handelsskydd

  Om Handlaren öppnar fler handel samtidigt än antalet du har angivit, kommer ZuluGuard™ att upptäcka detta och agera.

  T ex: en Handlare har hittills öppnat upp till 8 positioner samtidigt och du tillåter honom öppna upp till 10, som en godtagbar ökning av samtidigt öppna positioner. I fall han någon gång öppnar 11, eller något annat antal större än 10 som du har ställt in, kommer ZuluGuard™ att aktiveras.

Så hur skyddar ZuluGuard™ mitt konto precis?

När ZuluGuard™ upptäcker att dina tilldelningar har överskridits, agerar den efter dina behov. Så, du ställer in ZuluGuard™ att göra vad du vill, när du vill.

 • Avsluta all providerns handel

  ZuluGuard™ stänger alla tillfälligt öppna handel av denne Handlare i ditt konto.

 • Inaktivera providern

  ZuluGuard™ inaktiverar Handlaren så att han inte kan öppna någon ny handel i ditt konto.

 • Ersätt providern med en lika bra eller bättre ZuluRankad provider

  ZuluGuard™ tillsätter en ny Handlare med bättre eller lika hög rankning i din portfölj, som du måste godkänna innan du kan ta emot handel från hans signaler.

Det låter nyttigt! Hur ställer jag in ZuluGuard™?

Att ställa in ZuluGuard™ är väldigt lätt!

Du kan aktivera och anpassa ZuluGuard™ från ditt Dashboard eller från Inställningsflik

Dashboard
Portfolio Inställningar

Klicka bara på skölden och visa/ändra dina ZuluGuard™-inställningar för varje Handlare.

Den grå ZuluGuard™skölden indikerar att du inte har ställt in något ZuluGuard™skydd för denna Handlare ännu. Den oranga ZuluGuard™skölden indikerar att du är skyddad av ZuluGuard™!

* Viktigt Varning: I flyktiga, eller snabbrörliga marknadsförutsättningar kommer ZuluGuard stängningssignaler fyllas till rådande marknadspris, vilka kan skilja avsevärt från det önskade priset. Detta kan det leda till betydande förluster, eftersom ZuluGuard inte alltid garanterar det önskade skyddet.