ZuluGuard™ Detaljer

Vad är ZuluGuard™?

Det är enkelt - ZuluGuard™ är ditt skyddsnät när du handlar i ZuluTrade!

Det finns där för att skydda ditt Saldo genom att alltid sköta ditt konto, säkra vinster och minimera potientiella förluster! *

Varför behöver jag ett skyddsnät?

Även om de flesta Handlare vanligtvis har konsekventa och lönsamma strategier, kan även de bästa då och då göra fel! I fall det händer, vill vi att du ska kunna få dina realiserade vinster och minimera eventuella förluster - och ZuluGuard™ erbjuder dig just det.

ZuluGuard™ kommer automatiskt att övervaka ditt konto och resultater för varje Handlare åt dig, varje sekund, även när du inte är online! Om ZuluGuard™ upptäcker några väsentliga förändringar hos en Handlares handel, kommer den att gå in och skydda ditt konto.

Allt du behöver göra är att ställa in din egen risktilldelning, de exakta parametrarna för hur mycket exponering du vill tillåta på ditt konto före ZuluGuard™ vidtar åtgärder!

Hur fungerar ZuluGuard™?

ZuluGuard™ övervakar tre olika handelsaspekter hos en Handlare i ditt konto, på nivåer som du ställer in!

T ex, om du ställer Kapitalskydd till $500 och om Handlaren förlorar $500 på ditt konto, kommer ZuluGuard™ att aktiveras. Obs! Det kan uppstå förluster även hos Handlare som är lönsamma generellt. Så i samma exempel om Handlaren har stängda affärer med en PnL på $2000 i ditt konto och hans nästa handel har en flytande förlust på -$500, då kommer ZuluGuard™ att aktiveras, och säkra vinsten på $1500! Så ditt Saldo är alltid övervakat och skyddat!

  • ZuluGuard Ta Vinst

   Berätta helt enkelt för ZuluGuard det belopp du vill säkra! När denna vinstnivå uppnås, kommer ZuluGuard™ att utlösas!

   Till exempel: Du ställer ZuluGuard kapitalskydd på $1500 och vill Ta Vinst vid $800. Om Tradaren har en total Pnl (totalt Pnl = realiserade + flytande) som når ditt Ta Vinst värde kommer ZuluGuard att träda in, stänga alla trades och inaktivera tradaren, och därmed säkra din vinst på $800. Obs: Du kommer att kunna återaktivera Tradaren när som helst genom att återställa ZuluGuard på ditt konto.

  • Kapitalskydd

   Ange bara för ZuluGuard™ hur mycket du har råd att förlora från en Handlare - när detta belopp uppnåtts sätter ZuluGuard™ i gång!

  • Kapitalskydd Meddelande

   Få Meddelande när ditt spenderade kapital (Realiserad plus flytande PNL) når en viss procentandel av det kapitalskyddade beloppet som du har ställt in för denna handlare.

   Exempel: Du ställer in ZuluGuard kapitalskydd på $1500 och inställningen för meddelande på 50%. Om det spenderade kapitalet för trejdaren når 50% (- $ 750) av det kapitalskyddade beloppet som du har ställt in ($ 1500), kommer du att få ett e-post som påminner dig att noga övervaka ditt konto och ZuluGuard inställningarna för denna tradare.

  Du kan läsa mer om kapitalskydd här.

Så hur skyddar ZuluGuard™ mitt konto precis?

När ZuluGuard™ upptäcker att dina tilldelningar har överskridits, agerar den efter dina behov. Så, du ställer in ZuluGuard™ att göra vad du vill, när du vill.

 • Avsluta all providerns handel

  ZuluGuard™ stänger alla tillfälligt öppna handel av denne Handlare i ditt konto.

 • Inaktivera providern

  ZuluGuard™ inaktiverar Handlaren så att han inte kan öppna någon ny handel i ditt konto.

Det låter nyttigt! Hur ställer jag in ZuluGuard™?

Att ställa in ZuluGuard™ är väldigt lätt!

Du kan aktivera och anpassa ZuluGuard™ från ditt Dashboard eller från Inställningsflik

Klicka bara på skölden och visa/ändra dina ZuluGuard™-inställningar för varje Handlare.

Den grå ZuluGuard™skölden indikerar att du inte har ställt in något ZuluGuard™skydd för denna Handlare ännu. Den oranga ZuluGuard™skölden indikerar att du är skyddad av ZuluGuard™!

* Viktigt Varning: I flyktiga, eller snabbrörliga marknadsförutsättningar kommer ZuluGuard stängningssignaler fyllas till rådande marknadspris, vilka kan skilja avsevärt från det önskade priset. Detta kan det leda till betydande förluster, eftersom ZuluGuard inte alltid garanterar det önskade skyddet.