ZuluRanknings system

En ny metod för System Rankning av ZuluTrade

De flesta webbplatser som spårar systemets prestanda kommer att visa dig de bästa presterande systemen nära toppen. Men vanligtvis tar det inte hänsyn till hur möjligt presterandet är i verkligheten. Tillexempel, om en provider öppnar fler och fler trades utan att avsluta tidigare öppnade positioner så måste ditt konto ha tillgängligt margin (kapital) för att kunna öppna nya positioner som kommer.

Men egentligen kan ditt konto inte kan öppna många positioner samtidigt på grund av margin krav.

Vår patentskyddade ZuluRank-system tar hänsyn till detta, tillsammans med många andra faktorer såsom:

  • mognad (hur länge en provider har varit igång)
  • Hur många positioner som har varit öppna samtidigt och
  • kreditutnyttjande (hur högt och lågt har providern nått)

för att ge dig ett enkelt sätt att se de providers som är de bästa och har genomförbara handelsstrategier.

Observera att ZuluRank systemets resultat är helt datorgenererad. Som en följd av detta så sorteras det systemet utan människors åsikter eller strategi preferenser, och du kan alltid välja mellan en mängd olika providers som kan matcha flera olika stilar av handel.

Vi kommer fortsätta förbättra ZuluTrade genom att lägga till fler system, finjustera vår teknik och erbjuda våra tjänster till handlare runt om i världen.

ZuluTrade Europa

Som ett extra tillägg till detta; De Traders som är tillgängliga för EU-följare, är bara de som tillhör Topp 1000 och som följer de mest stabila, konsekventa och rigida tradingstrategierna. De måste lyda under följande parametrar:

  • Minimitid för trading är åtminstone 8 veckor
  • Maximum Drawdown ska inte överskrida 30% av deras total vinst.
  • The average number of pips is above 3 or average rate of return is above 0.015%

Som du kan se använder ZuluRank specifika parametrar för att ranka Traders – det kan resultera i att de Providers du anser vara bäst, kanske inte rankas högst genom ZuluRank; beroende på din tradingstil, dina behov, tillåten risk etc. Du kanske gör en annan prioritering av faktorer/egenskaper.

Till exempel, ett konto med få följare kan vara mer intresserad i säkrare strategier med lägre vinstmarginal, medan ett konto med större marginaler normalt sett söker strategier med högre vinstmarginal och möjlighet till högre utdelning.

ZuluRank sätter således press på tidigare nämnda tradingfaktorer, men är nödvändigtvis inte den enda möjliga rankningen – så känn dig alltid välkommen att ta kontakt, rådfråga och konsultera ZuluRank i enlighet med dina unika behov för trading!